Predĺžená záruka Kärcher „záruka 2+1 na vysávače NT Tact“

Tieto podmienky nahrádzajú všetky predchádzajúce Záručné a Obchodné podmienky.

Službu predĺženej záruky Kärcher (ďalej len Predĺžená záruka Kärcher „záruka 2+1 na vysávače NT Tact“) na tri roky poskytuje spoločnosť KÄRCHER Slovakia, s.r.o., so sídlom Bratislavská 31, 949 01 Nitra, IČO: 43 967 663, všetkým koncovým zákazníkom (právnická, fyzická osoba), ktorí si zakúpia vybrané profesionálne vysávače rady NT Tact na území Slovenskej republiky od 01.01.2021 – 31.12.2021.

 Podmienky predĺženej záruky:

- služba Predĺžená záruka Kärcher „záruka 2+1 na vysávače NT Tact“ je poskytnutá spoločnosťou KÄRCHER Slovakia, s.r.o. nad rámec zákonnej záručnej lehoty a začína plynúť po jej skončení v 24. mesiaci a končí uplynutím dĺžky predĺženej záruky celkom po uplynutí 36 mesiacov od nákupu.

- podmienky uplatnenia služby Predĺžená záruka Kärcher „záruka 2+1 na vysávače NT Tact“ nie sú rovnaké ako podmienky zákonnej záručnej lehoty podľa Občianskeho zákonníka, ale riadi sa týmito Záručnými a Obchodnými podmienkami predĺženej záruky Kärcher „záruka 2+1 na vysávače NT Tact“

- ak nie je ustanovené vtýchto Obchodných podmienkach inak, uplatnia sa primeranepríslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka o zodpovednosti za vady predanej veci

- služba Predĺžená záruka Kärcher „záruka 2+1 na vysávače NT Tact“ platí pre kupujúce právnické alebo fyzické osoby.

- zakúpiť výrobok od 01.01.2021 - 31.12.2021 na území Slovenskej republiky. Výrobky môžete nakúpiť prostredníctvom predajní Kärcher CENTER, cez oficiálny eshop Kärcher Slovakia alebo u autorizovaných obchodných partnerov.

- do 30 kalendárnych dní je potrebné vyplniť registračný formulár uvedený nižšie. Získanie služby Predĺžená záruka Kärcher „záruka 2+1 na vysávače NT Tact“ je podmienené registráciou produktu a kupujúceho do 30 kalendárnych dní na adrese: https://www.kaercher.com/sk/sluzby/bezplatne-predlzene-zaruky-produktov/predlzena-zaruka-profesionalne-vysavace.htmlpo registrácii obdržíte potvrdzujúci e-mail, ktorý je potrebné uschovať. Pri uplatnení reklamácie po uplynutí zákonnej lehoty je potrebné sa preukázať potvrdzujúcim e-mailom pre uplatnenie predĺženej záruky. E-mail po obdŕžaní odporúčame vytlačiť a uschovať.

- Uplatnenie služby Predĺžená záruka Kärcher „záruka 2+1 na vysávače NT Tact“ – riešenie reklamácií. Spoločnosť KÄRCHER Slovakia, s.r.o. si vyhradzuje právo na určenie servisu pre prípadnú opravu reklamovaného výrobku!

Pre uplatnenie služby Predĺžená záruka Kärcher „záruka 2+1 na vysávače NT Tact“ je potrebné, aby zákazník navštívil predajne:
KÄRCHER CENTER / KÄRCHER STORE / AUTORIZOVANÝ OBCHODNÝ PREDAJCA / E-SHOP WWW.KARCHER.SK alebo pre získanie bližších informácií o postupe reklamácie je potrebné kontaktovať zákaznícku linku Kärcher na telefónom čísle +421 37 6555 798 alebo prostredníctvom e-mailu info@karcher.sk. Zákazník je povinný na výzvu zákazníckeho centra, na e-mailovú adresu info@karcher.sk, elektronicky poslať kópiu bloku, faktúry o kúpe. Pri prevzatí výrobku na predajni KÄRCHER CENTER k reklamácií a uplatnení služby Predĺžená záruka Kärcher „záruka 2+1 na vysávače NT Tact“, vystaví predajňa potvrdenie o prevzatí tovaru k účelom reklamácie.

 Obsah reklamačného protokolu

- názov produktu a typ

- popis vady – uvedené zákazníkom

- dátum zakúpenia výrobku

- dátum uplatnenia reklamácie

- stav výrobku a dodané príslušenstvo

- dodané doklady

- podpis zákazníka a pečiatka predajne

 Ďalšie dôležité informácie:

lehota pre vybavenie reklamácie pri službe Predĺžená záruka Kärcher „záruka 2+1 na vysávače NT Tact“ je maximálne 60 kalendárnych dní. Ak počas tejto doby nepríde k vybaveniu reklamácie, považuje sa výrobok za neopraviteľný.
ak ide o závadu, ktorú je možné odstrániť, má zákazník právo na to, aby bola odstránená. Tento postup nie je možné aplikovať, ak má zákazník právo na výmenu výrobku.
namiesto nároku zákazníka na odstúpenie od kúpnej zmluvy si KÄRCHER Slovakia, s.r.o v priebehu predĺženej záruky vyhradzuje právo vyriešiť reklamáciu v prípade vady, ktorú nie je možné odstrániť tak, že zákazník obdrží nový produkt s porovnateľnými technickými parametrami, ktoré ponúkne KÄRCHER Slovakia, s.r.o. z aktuálneho sortimentu. V prípade, že zákazník nebude súhlasiť s ponúkaným výrobkom, služba Predĺžená záruka Kärcher „záruka 2+1 na vysávače NT Tact“ zaniká.

Spoločnosť KÄRCHER Slovakia, s.r.o nezodpovedá a služba Predĺžená záruka Kärcher „záruka 2+1 na vysávače NT Tact“ sa nevzťahuje na chyby výrobku spôsobené najmä:

nevhodnými prevádzkovými podmienkami
užívaním výrobku v rozpore s návodom na obsluhu a v rozpore s charakterom výrobku
neodborným alebo neoprávneným zásahom do výrobku
vplyvom neočakávanej a neodvrátiteľnej udalosti ( napr. živelná pohroma)
mechanickým poškodením
pripojením výrobku na iné než predpísané napájacie napätie
neodborným uvedením do prevádzky
spojením alebo použitím výrobku s neštandardným príslušenstvom
alebo v iných prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje záručná doba podľa ustanovení Občianskeho zákonníka

 Ďalšie podmienky a usmernenia:

Zákazník poskytuje spoločnosti KÄRCHER Slovakia, s.r.o. ( ďalej len „KÄRCHER“) osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, emailová adresa, telefónne číslo za účelom poskytnutia služby Predĺžená záruka Kärcher „záruka 2+1 na vysávače NT Tact“ v zmysle čl. 6 odst. 1 písm.

Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR). V prípade ak zákazník odmietne poskytnúť potrebné osobné údaje spoločnosti KÄRCHER za účelom služby Predĺžená záruka Kärcher „záruka 2+1 na vysávače NT Tact“, nebude môcť dôjsť k poskytnutiu tejto služby. KÄRCHER spracováva osobné údaje iba po dobu trvania poskytnutej služby, pokiaľ iný zákon a usmernenie nestanoví inak.

Ďalšie informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov a ich ochrany sú k dispozícii na webovej stránke spoločnosti KÄRCHER Slovakia, s.r.o: https://www.kaercher.com/sk/sluzby/podpora/vyhlasenie-o-ochrane-osobnych-udajov.html

Služba Predĺžená záruka Kärcher „záruka 2+1 na vysávače NT Tact“ neplatí na výrobky, na ktoré bola pri predaji poskytnutá zľava z dôvodu poškodenia, neúplnosti alebo chýbajúcich doplnkov a výbavy.

Pri nesplnení ktorejkoľvek podmienky zo služby Predĺžená záruka Kärcher „záruka 2+1 na vysávače NT Tact“, si spoločnosť KÄRCHER Slovakia, s.r.o. vyhradzuje právo považovať službu Predĺžená záruka Kärcher „záruka 2+1 na vysávače NT Tact“ za neplatnú, a tým pádom za nenárokovateľnú a nevymáhateľnú. V takom prípade môže byť chyba výrobku odstránená iba za platbu, po predchádzajúcej dohode so zákazníkom. Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01.01.2021. KÄRCHER Slovakia, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu týchto Záručných a obchodných podmienok.

Aktuálne znenie Záručných a Obchodných podmienok k službe Predĺžená záruka Kärcher „záruka 2+1 na vysávače NT“ nájdete na: https://kaercher.com/sk/sluzby/bezplatne- predlzene-zaruky-produktov/predlzena-zaruka-profesionalne-vysavace.html

 

V Nitre, dňa 01.01.2021

Technika pre dom, záhradu a dielňu

Ajtech.sk

Internetový obchod Ajtech.sk ponúka široké spektrum tovarov, profesionálny prístup a odbornú pomoc a poradenstvo pre svojich zákazníkov. Radi vám pomôžeme so správnym výberom záhradnej techniky, náradia do záhrady, zariadenia dielne či pomôcok pre domácich kutilov. 

Bonus k nákupuvýhodný bonus k zakúpenému produku

Výhodný nákuptisíce produktov v zľave každý deň

Široký sortimentširoká ponuka kvalitných produktov

Zákaznické centrumškolený personál vám vždy rád pomôže